Zapytanie ofertowe 2/2014

04.02.2014

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 w PSOZ w Radłowie.

Termin składania ofert do dnia 15-02-2014 r.

Oferty należy złożyć drogą e-mailową pod adres radpsoz@poczta.onet.pl lub faksem pod nr 14 691 89 99

załaczniki:

zapytanie ofertowe

zał nr 1