Do pobrania

http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.html

Szczególne uprawnienia do korzystania ze swiadczeń opieki zdrowotnej (tutaj kliknij)

Ustawa o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (tutaj kliknij)

Szczegółne uprawnienia do korzystania ze świadczeń (tutaj kliknij)

Informacje dla wyjeżdzających za granicę w sprawie karty EKUZ (tutaj kliknij)